Sprawozdanie z Seminarium naukowego: Język migowy i edukacja osób z ubytkiem słuchu – doświadczenia własne

Sprawozdanie z Seminarium naukowego

Sprawozdanie z Seminarium naukowego: Język migowy i edukacja osób z ubytkiem słuchu – doświadczenia własne, z cyklu konferencji - Osoba niesłysząca w społeczeństwie – współczesne dylematy codziennego funkcjonowania

Seminarium odbyło się 12 grudnia 2017 roku w Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie. Spotkanie zostało zorganizowane przez Zakład Pedagogiki Specjalnej, Zakład Inkluzji Społecznej i Edukacyjnej, Koło Naukowe Pedagogów oraz Śląskie Centrum Języka Migowego.

Seminarium zostało oficjalnie otwarte przez dr hab. Bogusława Dziadzię Prodziekana Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji.

Podzielone było na dwie części, które były ze sobą ściśle powiązane. Łączyło ono świat osób słyszących i niesłyszących poprzez obecność na sali zarówno przedstawicieli jednej jak i drugiej grupy wskazując, że z jednej strony jest to ten sam świat a z drugiej, że są jednak aspekty tej rzeczywistości, które nieco oddalają te dwie grupy osób od siebie. Wzięło w niej udział około 60 osób w tym studenci, rodzice, przedstawiciele świata naukowego, nauczyciele osób niesłyszących, osoby niesłyszące, surdopedagodzy.

Pierwsza część konferencji dotyczyła zagadnień związanych z wychowaniem, edukacją, funkcjonowaniem osób niesłyszących. Składała się z panelu dyskusyjnego, w którym udział wzięli: Pani mgr Agata Tańska oraz Pan mgr Andrzej Lemirowski  – Dyrektorzy ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących z Raciborza; Pani mgr Agnieszka Chmielewska – nauczycielka z Niepublicznej Szkoły Podstawowej Jonatan, która pracuje na co dzień z uczennicą, która posiada głęboki ubytek słuchu; Pani mgr Marcelina Augustowska – absolwentka Uniwersytetu Śląskiego, arteterapeutka, socjoterapeutka, oligofrenopedagog; Pani Magdalena Szymańska - surdopedagog, osoba posługująca się j. migowym, matka dwójki dzieci z wadami słuchu; Pani mgr Agnieszka Trzcianka – osoba posługująca się j. migowym, matka dwójki dzieci z wadami słuchu; Pan Paweł Kaliński – student Uniwersytetu Śląskiego, Wydziału Artystycznego, V roku grafiki; Pan Marcin Brodowiak – pracownik socjalny, tłumacz j. migowego, założyciel  funpage: „Tychy Migają”, prowadzący darmowe warsztaty z zakresu j. migowego w Tychach; współorganizatorka Pani Ewa Kaliniewicz – tłumacz j. migowego, prowadząca kursy z zakresu j. migowego na Uniwersytecie Śląskim. Prowadzącymi panel były: dr Magdalena Bełza-Gajdzica -surdopedagog oraz mgr Anna Wojtas-Rduch – tłumacz j. migowego i surdopedagog.

Niewątpliwie ta część konferencji była najbardziej emocjonującą i niosącą wiele odpowiedzi na pytania o funkcjonowanie osób niesłyszących. Paneliści zostali poproszeni o odpowiedzi na kilka pytań związanych z systemem edukacji osób z ubytkiem słuchu ale także z j. migowym i aktualnym dylematem w jego stosowaniu.

Rozmowa ta ukazała zarówno trud dla jednej i dla drugiej strony, obawy, lęki, bariery społeczne, które musieli pokonywać, obcość ludzi i niechęć kontaktów społecznych ale też radość z sukcesów i zadowolenie z tego jak wiele można osiągnąć jeśli się tylko chce, ale i też ciężko na to pracuje.

Elementem wieńczącym pierwszą część konferencji była możliwość zatopienia się w świat sztuki. Prelegenci oraz słuchacze mogli obejrzeć wystawę grafik i rysunków studenta V roku Wydziału Artystycznego, Uniwersytetu Śląskiego – Pawła Kalińskiego. Seminarium uświetnił także występ „Niemego Chóru Uniwersytetu Śląskiego” pod batutą mgr Anny Wojtas-Rduch.
Drugą część konferencji organizatorzy zaplanowali w formie dwóch warsztatów. Odbyły się warsztaty - warsztat „Języka Migowego” prowadzony przez mgr Marcelinę Augustowską podczas, którego można było poznać podstawowe zagadnienia i zwroty w języku migowym. Drugi warsztat: „Surdoeksperyment” prowadzony był przez dr Magdalenę Bełzę-Gajdzicę. Warsztat wprowadził uczestników w świat osób niesłyszących, można było doświadczyć funkcjonowania nie słysząc (zakładając stopery) oraz stworzyć event, w którym mogłyby wziąć udział osoby z wadami słuchu.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom konferencji z nadzieją, że przybliżyła ona świat Głuchych i pozwoliła poszerzyć perspektywę postrzegania osób z dysfunkcją słuchu.

 
Komitet Organizacyjny
dr Magdalena Bełza
mgr Anna Wojtas-Rduch
Ewa Kaliniewicz

Autorzy fotografii:
Paulina Woźnica

Katarzyna Rakus

Galeria

[current-page:title] - obraz[current-page:title] - obraz[current-page:title] - obraz[current-page:title] - obraz[current-page:title] - obraz[current-page:title] - obraz[current-page:title] - obraz[current-page:title] - obraz[current-page:title] - obraz