Stanowisko Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego w sprawie protestu wobec ustawy 2.0

W imieniu cieszyńskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego zamieszczamy oficjalne stanowisko PTL w sprawie protestu przeciwko planowanej ustawy 2.0 dotyczącej reformy szkolnictwa wyższego (w załączniku).

Załączniki