Strój cieszyński jako projekt autoetnograficzny i tożsamościowy

[current-page:title] - obraz

W ubiegły wtorek (12 marca 2019 r.) w cieszyńskim Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej odbyło się spotkanie z socjolożką i antropolożką dr hab.  Grażyną Kubicą  (Uniwersytet Jagielloński). Badaczka szczegółowo omówiła swój autorski projekt dotyczący występowania stroju cieszyńskiego w kontekście autoetnografii - ukazała proces rodzenia się i realizacji koncepcji uszycia stroju dla siebie, nie będącego dla niej kostiumem używanym stricte podczas imprez folklorystycznych czy przebraniem, ale istotnym elementem tożsamościowym. Ukazała zatem strój jako wyraz sprzeciwu wobec hegemonii kultury konsumpcyjnej i marginalizacji rodzimej tradycji, znak śląskości, przejaw jej własnego feminizmu oraz w innych, nieoczywistych kontekstach, związanych z prowadzoną przez siebie działalnością naukowo-badawczą. Prelekcja ubarwiona została rodzinnymi fotografiami, ukazującymi przemiany w stylistyce, częstotliwości i znaczenia  kobiecego stroju cieszyńskiego.
 
Spotkanie otwarła dr Katarzyna Marcol.  W wykładzie licznie uczestniczyli również inni pracownicy IEiAK, studenci i absolwenci cieszyńskiej etnologii (w tym mgr Łucja Dusek-Francuz prowadząca w Cieszynie własną firmę zajmującą się szyciem strojów ludowych i folkowych), a także studenci animacji społeczno-kulturalnej.

Galeria

[current-page:title] - obraz[current-page:title] - obraz[current-page:title] - obraz[current-page:title] - obraz[current-page:title] - obraz[current-page:title] - obraz[current-page:title] - obraz[current-page:title] - obraz[current-page:title] - obraz[current-page:title] - obraz[current-page:title] - obraz[current-page:title] - obraz[current-page:title] - obraz[current-page:title] - obraz[current-page:title] - obraz[current-page:title] - obraz[current-page:title] - obraz[current-page:title] - obraz[current-page:title] - obraz