Dziekanat

Adres dla korespondencji

Uniwersytet Śląski, Cieszyn
Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji
ul. Bielska 62
43 - 400 Cieszyn

Telefon centrali: (+48) - 33 - 8546 103,
Fax: (+48) - 33 - 854 61 01
 

Dziekanat Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji

 -----------------------------------------------------------------------------------------------

Kierownik - mgr Patrycja Dudek-Trombik - 338546380

pokój 1a

obsługa odpłatności za usługi edukacyjne

wystawianie faktur

----------------------------------------------------------------------------------

pokój 2a

Obsługa studentów studiów stacjonarnych I stopnia

I rok     pedagogika

II rok   zintegrowana eduk. wczesnoszk. i wych. przedszk.

            pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z asystentem rodziny

III rok  pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

            zintegrowana eduk.wczesnoszk. i wych. przedszk.

            doradztwo zawodowe i edukacyjne z socjoterapią

Obsługa studentów studiów stacjonarnych II stopnia

wtorek - piątek      11.00  - 14.00

Obsługa studentów studiów  niestacjonarnych  I stopnia

 sobota   8.00 – 14.00

  Katarzyna Kazimor 338546378

Marta Kochutek 338546377

-----------------------------------------------------------------------------------------------

pokój 3

obsługa studentów studiów stacjonarnych I stopnia

I rok i II rok oligofrenopedagogika z arteterapią

                  animacja społeczno-kulturalna z eduk. kultur.

I  - III rok   etnologia

II - III rok   zintegr.eduk.wczesnoszk. i terapia pedagog.

                  animacja społeczno-kulturalna

                  terapia pedagog. i asystent osoby niepełnospr.

                             obsługa studentów studiów stacjonarnych II stopnia

I –II         etnologia

wtorek - piątek     11.00 – 14.00

Obsługa studentów studiów niestacjonarnych II stopnia

 sobota     8.00 – 14.00

mgr Agnieszka Pyszny 338546379

Bożena Bujok 33854681

-----------------------------------------------------------------------------------------------

obsługa świadczeń pomocy materialnej

Pokój 1  tel. 338546374 - mgr Anna Szczypka-Rusz,

Pokój 1c tel. 338546376 - mgr Jadwiga Kozakowska

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Dziekanat czynny dla studentów:

od wtorku do piątku w godz. 11.00 – 14.00

w soboty w czasie zjazdów studentów niestacjonarnych   w godz. 8.00 – 14.00
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Harmonogramami studiów i praktyki studenckie:

(+48) - 33 - 8546 160.

Pokój 106