Dziekanat

Adres dla korespondencji

Uniwersytet Śląski, Cieszyn
Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji
ul. Bielska 62
43 - 400 Cieszyn

Telefon centrali: (+48) - 33 - 8546 103,
Fax: (+48) - 33 - 854 61 01
 

Dziekanat Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji

 -----------------------------------------------------------------------------------------------

Kierownik - mgr Patrycja Dudek-Trombik - 338546380

pokój 1a

obsługa odpłatności za usługi edukacyjne

wystawianie faktur

----------------------------------------------------------------------------------

pokój 2a

Obsługa studentów studiów stacjonarnych I stopnia

I rok     Pedagogika

I - III rok Oligofrenopedagogika z arteterapią

II rok  - specj.  zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

              - specj. pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z asystentem rodziny

III rok  - specj.  zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

               - specj. pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z asystentem rodziny

I rok  Etnologia i antropologia kulturowa

II rok Etnologia

III rok Etnologia

 

Obsługa studentów studiów stacjonarnych II stopnia

I - II rok Pedagogika - wszystkie specjalności

wtorek - piątek 11.00 - 14.00

Obsługa studentów studiów  niestacjonarnych 

 sobota   8.00 – 14.00

lic.  Katarzyna Kazimor 338546378

Marta Kochutek 338546377

-----------------------------------------------------------------------------------------------

pokój 3

Obsługa studentów studiów stacjonarnych I stopnia

I - III rok  Animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną

III rok  - specj. zintegrowana edukacja wczesnoszkolna  i terapia pedagogiczna

wtorek - piątek 11.00 - 14.00

Obsługa studentów studiów niestacjonarnych

sobota 8.00 - 14.00

Bożena Bujok 338546381

-----------------------------------------------------------------------------------------------

obsługa świadczeń pomocy materialnej

Pokój 1  tel. 338546374 - mgr Anna Szczypka-Rusz,

Pokój 1c tel. 338546376 - mgr Jadwiga Kozakowska

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Dziekanat czynny dla studentów:

od wtorku do piątku w godz. 11.00 – 14.00

w soboty w czasie zjazdów studentów niestacjonarnych   w godz. 8.00 – 14.00
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Harmonogramami studiów i praktyki studenckie:

(+48) - 33 - 8546 160.

Pokój 106