Koło Naukowe Edukacji Międzykulturowej

Koło Naukowe Edukacji Międzykulturowej zostało założone w styczniu 2004 roku. Działania podejmowane przez jego członków mają równie szeroki zakres, jak sama edukacja międzykulturowa.
W murach cieszyńskiej Alma Mater studenci organizują konferencje naukowe, warsztaty, wykłady otwarte, a od 2012 roku również Wampiriady. Integralną częścią realizowanych projektów nierzadko bywają imprezy tematyczne odbywające się w Klubie Studenckim „Panopticum”. Członkowie KNEM uczestniczą w wielu konferencjach naukowych, warsztatach i wizytach studyjnych w kraju i za granicą. Wspierają także działalność charytatywną współpracując z Akademickim Stowarzyszeniem Pomocy Społecznej, Alternatywną Szkołą Podstawową w Cieszynie, Fundacją „Lepszy Świat” i innymi organizacjami. Wielu studentów należących do KNEM zostało wyróżnionych stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
KNEM daje szansę na zdobywanie wiedzy i praktycznych umiejętności, a także realizację projektów, których granice wyznacza tylko studencka pomysłowość!  
 
Zarząd Koła w roku akademickim 2017/2018:
Przewodnicząca: Mariola Holeksa
Wiceprzewodnicząca: Weronika Chorzempová
Sekretarz: Vita Miropoltseva
 
Opiekunki Koła:
dr hab. Barbara Grabowska,
dr Barbara Chojnacka-Synaszko
 
Strona internetowa: http://knem.us.edu.pl/
Strona na Facebook: https://www.facebook.com/knem.us/