Koło Naukowe Pedagogów

Koło Naukowe Pedagogów działa oficjalnie od 2000 roku. Warto wspomnieć, że organizacja została założona przez obecnego Dziekana Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji – prof. dr hab. Zenona Gajdzicę.

Misją naszego Koła jest wzajemna nauka, współpraca i promocja naszych osiągnięć. Zgodnie z holistyczną wizją człowieka poszukujemy odpowiedzi na nurtujące nas pytania w wielu dziedzinach wiedzy, dążymy do kształtowania nowych umiejętności. Chcemy rozwijać talenty, dzielić się nimi, a odchodząc zabierać bagaż pożytecznych umiejętności, pamięć o spotkanych ludziach i inspirujące pomysły.

KNP skupia otwartych, kreatywnych i aktywnych ludzi wokół problematyki naukowej i społecznej. Członkowie Koła biorą udział w organizowaniu kursów, warsztatów i szkoleń (m.in. z języka migowego, muzykoterapii, Makatonu). Współorganizujemy cykliczną konferencję z zakresu surdopedagogiki oraz Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Wspierając Domy Dziecka organizujemy zbiórki słodyczy i kiermasze świąteczne.

Przy Kole Naukowym Pedagogów od 2016 roku prężnie działa Niemy Chór Uniwersytetu Śląskiego, który prowadzi nasza opiekunka – mgr Anna Wojtas-Rduch. Pomysł na założenie chóru zrodził się spontanicznie w naszym kole. Chór zrzesza studentów, pracowników UŚ, ale również absolwentów naszego Uniwersytetu. Jest to wyjątkowy chór, w którym to chórzyści nie śpiewem, a znakami migowymi przekazują treść utworów.

Nasze koło organizuje również takie wydarzenia jak warsztaty z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych, który obchodzony jest 3 grudnia. Jest to świetna okazja, aby wspólnie z osobami niepełnosprawnymi spędzić miło czas i stworzyć razem coś wyjątkowego, jak i nauczyć się czegoś od siebie nawzajem, niezależnie od tego czy jest się w pełni sprawnym, czy nie.

KNP stworzyło projekt naukowy "Projekt Sherborne, studenci – dzieciom z niepełnosprawnością". Obejmuje on współpracę Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Zakładu Pedagogiki Specjalnej na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie z Ośrodkiem Rehabilitacyjno – Edukacyjno -Wychowawczym z Cieszyna. Głównymi z celów jest m.in.: podnoszenie u dzieci świadomości schematu swojego ciała, ćwiczenie orientacji przestrzennej i koordynacji ruchowej dzięki wykorzystaniu specjalistycznych metod terapeutycznych. Nabywanie przez studentów umiejętności praktycznych związanych z pracą z niepełnosprawnymi zrealizowane poprzez ich udział w zajęciach, samodzielne przygotowywanie zajęć (po konsultacjach z pracownikami OREW). Studenci Uniwersytetu przygotowywali i prowadzili dla dzieci z niepełnosprawnością zajęcia, na których stosowana była Metoda Ruchu Rozwijającego (MRR) wg Weroniki Sherborne. Zajęcia te poza niewątpliwymi walorami terapeutycznymi umożliwiły osobom z niepełnosprawnością integrację między sobą, ale także integrację z innym środowiskiem i prowadzącymi.

Bardzo ważnym i dużym wydarzeniem dla koła jest Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną. Co roku zapraszane zostają Szkoły Specjalne, Domy Pomocy Społecznej, Ośrodki Rehabilitacyjno-Edukacykno-Wychowawcze z bliższych i dalszych okolic Cieszyna. Jest to wydarzenie, które propaguje postawy otwartości, akceptacji i empatii wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną. Jest to dzień niezwykły, pełen radości zarówno dla podopiecznych placówek jak i dla samych organizatorów i wolontariuszy. To dzień, w którym cały Uniwersytet jest pełen uśmiechów, dzień, kiedy nie ma żadnych różnic czy podziałów, każdy jest równy i tak samo ważny.

 Koło Naukowe Pedagogów chętnie włącza się w imprezy organizowane przez samorząd uczelniany, m.in. w Oskarusie, Cieszynalia, czy Festiwal Nauki. Promujemy również Uniwersytet Śląski naszym autorskim projektem CiastUŚ (projekt: Maciej Jaroszyński).

 

Kontakt do organizacji: