Koło Naukowe Pomocy Społecznej

Koło Naukowe Pomocy Społecznejdziała na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji
w Cieszynie przy Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Koło to zostało utworzone w 2009 r., z czasem jednak jego działalność została na jakiś czaszawieszona.  Inspiracją do reaktywowania Koła w grudniu 2015 roku była zorganizowana przez studentki (wtedy II roku) pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej zbiórka żywności dla Domu Matki i Dziecka "Słonecznik" w Cieszynie.  

            Głównym celem Koła jest wspieranie inicjatyw zmierzających do rozwijania zainteresowań, zdobywania doświadczeń i poszerzania wiedzy z zakresu pomocy społecznej
i pracy opiekuńczo - wychowawczej oraz organizowanie różnego rodzaju pomocy studentom, dzieciom i osobom potrzebującym. W ramach szerzenia idei wolontariatu planowana jest w dniu 29.11.2016 r. konferencja Po jasnej stronie mocy, czyli o idei wolontariatu. Studenci w nowym roku akademickim będą kontynuowali podjęte wcześniej zadania, a także zainicjują nowe przedsięwzięcia.

            Wszystkich chętnych do działania zapraszamy do naszego Koła.

Zarząd Koła:
Przewodnicząca - Aneta Stec
Za-ca Przewodniczącej - Magdalena Dulęba
Sekretarz  - Justyna Górny

Opiekunki Koła:
dr hab. Barbara Grabowska
dr Katarzyna Jas
mgr Sylwia Ryszawy
mgr Alicja Hruzd - Matuszczyk  

https://www.facebook.com/Koło-Naukowe-Pomocy-Społecznej-1573686029578512