Akademickie Stowarzyszenie Pomocy Społecznej Oddział w Cieszynie

AKADEMICKIE STOWARZYSZENIE
POMOCY SPOŁECZNEJ
UL. BIELSKA 62
43 – 400 CIESZYN
asps.cieszyn@wp.pl
Akademickie Stowarzyszenie Pomocy Społecznej Oddział w Cieszynie
Celem naszego Stowarzyszenia jest:
1. Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych w oparciu o działalność świetlic środowiskowych,
2. Doraźna pomoc osobom starszym i samotnym, 3. Współpraca z ośrodkami pomocy społecznej jednostek samorządu
terytorialnego, 4. Organizacjazbiórek,kwest,aukcjinarzeczpotrzebosóbobjętychopieką
Stowarzyszenia, 5. Doraźna pomoc studentom, 6. Praca samokształceniowa członków Stowarzyszenia w zakresie opieki i
pomocy 7. Szkoleniawramachróżnorodnychofertdlaorganizacjipozarządowych.
W ciągu ubiegłorocznej pracy stowarzyszenia udało się zorganizować:
Pomoc dla osób potrzebujących w ramach indywidualnej pracy wolontariuszy stowarzyszenia, Współpracę z miejscowymi placówkami opiekuńczo-wychowawczymi i kołami naukowymi,
Pomoc w pozyskaniu wyposażenia do świetlicy środowiskowej, Kiermasz Świąteczny, z którego dochód został przeznaczony na: wyposażenie świetlicy środowiskowej oraz projekt „Kamerun”, Zbiórkę zabawek i okolicznościowych prezentów dla dzieci uczęszczających do świetlicy środowiskowej w Cieszynie, Zbiórkę gier i zabawek dla pensjonariuszy domu spokojnej starości w Rajczy, Kabareton, z którego dochód został przeznaczony na akcję „Serce Malwiny”, Organizacja wieczoru mikołajkowego oraz spotkania wigilijnego w świetlicy środowiskowej w Cieszynie.
A na najbliższy czas planujemy ...
WIELE CIEKAWYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ, WIĘC ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!
Członkowie ASPS