Wydziałowa Rada Samorządu Studenckiego

Rada Samorządu Studenckiego WEiNoE
ul. Bielska 66                                                                                                                                                                            
Cieszyn 43 – 400                                                                                                                                                                     
e- mail: wrssweinoe@gmail.com
 
Rada Samorządu Studenckiego Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie:
Przewodniczący RSS WEiNoE
Beata Krzyształa
Wiceprzewodniczący RSS WEiNoE
Mateusz Tokarczyk
Koordynator ds. Organizacji Studenckich WEiNoE
Marta Wołoszyn
Koordynator ds. Promocji i PR RSS WEiNoE
Alicja Kamińska
Członek RSS
Magdalena Świderska
Członek RSS
Anna Michalik
 
Wszelkie informacje dotyczące działalności (regulacje prawne, dokumenty) Samorządu Studenckiego dostępne są pod adresem: http://studenci.us.edu.pl/
Aktualności, wydarzenia, informacje bieżące znajdują się na oficjalnym profilu RSS WEiNoE UŚ w Cieszynie pod adresem: www.facebook.com/RadaSamorzaduStudenckiegoWEiNoE