Studia Etnologiczne i Antropologiczne

Studia Etnologiczne i Antropologiczne - baner

„Studia Etnologiczne i Antropologiczne” ukazują się od 1997 roku. Czasopismo jest rocznikiem wydawanym przez Uniwersytet Śląski. Od września 2012 roku „Studia Etnologiczne i Antropologiczne” znajdują się na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Za opublikowanie artykułu naukowego w czasopiśmie przyznawanych jest 8 punktów.
Tematyka podejmowana na łamach periodyku obejmuje rozprawy naukowe oraz doniesienia z badań wpisujące się w obszar zainteresowań etnologii i antropologii kulturowej. „Studia Etnologiczne i Antropologiczne” stwarzają etnologom, antropologom i folklorystom możliwość dyskusji, wymiany doświadczeń i zapoznawania się z wynikami aktualnie prowadzonych badań (więcej informacji na stronie http://www.seia.us.edu.pl/studia-etnologiczne-i-antropologiczne)
Czasopismo jest również dostępne w University of Silesia Press Open Journal System pod adresem: http://www.journals.us.edu.pl