Studiuj w Cieszynie

[current-page:title] - obraz

Na cieszyńskim wydziale Uniwersytetu Śląskiego proponujemy studia na siedmiu kierunkach o profilach humanistycznym i społecznym:
·         animacja społeczno-kulturalna,
·         etnologia i antropologia kulturowa,
·         pedagogika,
·         oligofrenopedagogika z arteterapią,
·         pedagogika osób niepełnosprawnych z arteterapią,
·         edukacja kulturalna,
·         e-learning w środowisku zróżnicowanym kulturowo.
W obrębie kierunków realizowane są innowacyjne specjalności, dostosowane do potrzeb rynku pracy.
Zapraszamy na Kampus Cieszyn, położony niedaleko granicy polsko-czeskiej. Międzynarodowe wydarzenia kulturalne, projekty naukowe i spotkania studenckie są na stałe wpisane w koncepcję kształcenia w Cieszynie, a studia w tym miejscu to prawdziwa przygoda!
Więcej o kampusie w Cieszynie tutaj: www.kampuscieszyn.us.edu.pl
 
Oferta edukacyjna