Studiujesz pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną? Przeczytaj tę informację!

Od 1 października 2019 r. zmianie ulega system kształcenia nauczycieli przedszkola i klas I-III szkoły podstawowej. Nowy standard kształcenia nauczycieli zostanie określony rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela i będzie obowiązywał od dnia 1 października 2019 r.

Zapraszamy do zapoznania się z informacją zamieszczoną na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w linku https://www.gov.pl/web/nauka/studiujesz-pedagogike-przedszkolna-i-wczesnoszkolna-przeczytaj-te-informacje