Stypendia ministra

Informujemy, że wnioski o przyznanie stypendiów ministra w roku akademickim 2017/18 można składać w Dziekanacie Wydziału w terminie do 8 października br.
    Link do strony MNiSW ze szczegółową informacją o tegorocznych stypendiach ministra
    Link do strony MNiSW z wykazem czasopism naukowych