Stypendia ministra w przyszłym roku akademickim

Stypendia ministra w roku akademickim 2018/19
 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało komunikaty o stypendiach za wybitne osiągnięcia dla studentów i doktorantów.
https://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-2018-2019.html
https://www.nauka.gov.pl/komunikaty/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-doktorantow-na-rok-akademicki-2018-2019.html
Wnioski o przyznanie stypendiów ministra w roku akademickim 2018/19 można składać w Dziekanacie Wydziału w terminie od 10 do 18 września br.