Stypendia ministra w roku ak. 2019/20

Szanowni Państwo informuję uprzejmie iż na stronie uczelni http://student.us.edu.pl/stypendia-ministra-skladanie-wnioskow

http://student.us.edu.pl/sites/student.us.edu.pl/files/imce/studenci_-_stypendia_ministra_2019-20_-_tryb_skladania_wnioskow.pdf

Ukazał się komunikat dla studentów opisujący tryb składania wniosków o stypendium ministra w roku ak. 2019/20.

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z nim oraz egzekwowanie od kandydatów, aby wnioski stypendialne oraz pozostała dokumentacja, która będzie przekazywana do oceny i zaopiniowania przez Dziekana a następnie przesyłana do BSSS była zgodna ze wzorami  Rozporządzenia.