SYMPOZJUM-Moralność współczesnych Polaków i Czechów w perspektywie nauk społecznych i humanistycznych

PROGRAM SYMPOZJUM

 

Moralność współczesnych Polaków i Czechów w perspektywie nauk społecznych i humanistycznych

22.02.2018 (Czwartek)

10.00-10.05 – OTWARCIE (Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Czeskim Cieszynie): Dr hab. Andrzej Kasperek

10.05-10.25 – ks. prof. dr hab. Janusz Mariański (Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie)

Sens życia i cierpienia w ujęciu socjologicznym w nawiązaniu do myśli Jana Szczepańskiego

10.25-10.45 – prof. zw. dr hab. Wojciech Świątkiewicz (Uniwersytet Śląski)

Odwrócony Dekalog, popękana kultura

10.45-11.05 – dr Józef Szymeczek (Ostravska Univerzitá)

Moralność i historia. Przykład czeski

11.05-11.25 – dr hab. Marek Rembierz (Uniwersytet Śląski)

Między erozją etosu pedagogiki a odkrywaniem źródeł twórczego (samo)wychowania – metapedagogiczne poszukiwania i obrachunki w dociekaniach Jana Szczepańskiego nad funkcjami edukacji i przemianami oświaty

11.25-11.40 – PRZERWA KAWOWA

11-40-13.10 – PANEL NT.  MORALNOŚĆ WSPÓŁCZESNYCH POLAKÓW I CZECHÓW W PERSPEKTYWIE NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH

moderator: dr hab. Marek Rembierz (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

uczestnicy: ks. prof. dr hab. Janusz Mariański (Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie), prof. zw. dr hab. Wojciech Świątkiewicz (Uniwersytet Śląski), dr Józef Szymeczek (Ostravska Univerzitá)

13.10 – ZAKOŃCZENIE

 

Załączniki