Szkolenia i warsztaty nt. niepełnosprawności w Zakładzie Karnym w Cieszynie

Szkolenia i warsztaty nt. niepełnosprawności

W dniu 8 lutego 2017r. pracownicy  WEiNoE rozpoczęli cykl szkoleń mających na celu propagowanie wiedzy na temat niepełnosprawności oraz kształtowanie postaw i kompetencji wśród funkcjonariuszy Służby Więziennej i pracowników cywilnych Zakładu Karnego w Cieszynie.
Pierwsze szkolenie z cyklu nt. „Osoby niewidome i słabowidzące – charakterystyka i ich potrzeby” przeprowadziła dr Sylwia Wrona z Zakładu Pedagogiki Specjalnej. Oprócz wykładu i dyskusji odbyły się również warsztaty podstaw orientacji przestrzennej i instruktarz dotyczący prowadzenia osoby niewidomej.
W ramach wspólnego przedsięwzięcia planowane są kolejno spotkania dotyczące pracy z osobami z dysfunkcją słuchu, osobami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, a także spotkanie dotyczące dostosowania infrastruktury do potrzeb osób o ograniczonej sprawności ruchowej. Ponadto w ramach programu studenci kierunku Oligofrenopedagogika z arteterapią będą realizować zajęcia reedukacyjne i arteterapeutyczne dla osadzonych osób z niepełnosprawnością. Zamierzeniem tego przedsięwzięcia jest praktyczne wdrożenie założeń i wiedzy teoretycznej, rozwijanie twórczych pomysłów, przy jednoczesnym wzbogaceniu metod oddziaływań dla wskazanej grupy odbiorców, zajęcia będą odbywały się pod kierunkiem dr Szymona Godawy i dr Ilony Fajfer-Kruczek – kierownika i pomysłodawcy projektu.
 
foto: ppor. Tomasz Głasek

Galeria

Szkolenia i warsztaty nt. niepełnosprawności Szkolenia i warsztaty nt. niepełnosprawności Szkolenia i warsztaty nt. niepełnosprawności