Uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów przyznała  z dniem 26 marca 2018 r. Wydziałowi Etnologii i Nauk o Edukacji  Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach  uprawnienia do nadawania stopnia  naukowego doktora habilitowanego nauk społecznych  w dyscyplinie  pedagogika.

Załączniki