VI edycja Wolnej Szkoły Nauk Filozoficznych i Społecznych im. Profesora Jana Szczepańskiego

W dniach 21-24 października 2019 roku w Cieszynie, Ustroniu i Ligotce Kameralnej odbędzie się VI edycja Wolnej Szkoły Nauk Filozoficznych i Społecznych im. Profesora Jana Szczepańskiego.

W ramach Szkoły wygłoszone zostaną wykłady zaproszonych gości, odbędzie się promocja książki autorstwa prof. zw. dr hab. Katarzyny Olbrycht, pracownicy Uniwersytetu Śląskiego przeprowadzą dla uczniów warsztaty (np. fotograficzne, psychologiczne czy muzyczne). Tradycją WSNFiS stało się to, że jej program obejmuje także czeską część Śląska Cieszyńskiego. W tym roku uczestnicy Szkoły udadzą się do Ligotki Kameralnej, gdzie będzie odbywać się popołudniowa część Szkoły. 23 października w Cieszynie w budynku Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się panel nt. Udziału młodego pokolenia w życiu publicznym.

W tym roku inauguracja WSNFiS będzie mieć miejsce 21 października na Zamku Cieszyn w Cieszynie. W części inauguracyjnej odbędzie się promocja książki W kręgu myśli Profesora Jana Szczepańskiego. Tom V. Wśród wykładowców pojawią się między innymi profesor Katarzyna Olbrycht, która wygłosi wykład  Czy jest możliwe i potrzebne wychowanie do bezinteresowności?, profesor Tadeusz Lewowicki: O Profesorze Janie Szczepańskim - Uczonym, Osobie wielostronnie zaangażowanej i mądrej, ważnej w moim życiu a także dr hab. Marek Rembierz: Między erozją ideałów i etosu pedagogiki w XX wieku a odkrywaniem źródeł twórczego (samo)wychowania – pedagogiczne poszukiwania i metapedagogiczne obrachunki Jana Szczepańskiego.

Organizatorami tegorocznej edycji WSNFiS są Uniwersytet Śląski w Katowicach (Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji w Cieszynie oraz Wydział Nauk Społecznych), Miasto Ustroń, Miasto Cieszyn, Powiat Cieszyński, Uniwersytet Łódzki (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny), Stowarzyszenie Samorządowe Ziemi Cieszyńskiej, Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Międzykulturowej, Zamek Cieszyn, Kongres Polaków w Republice Czeskiej.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym planem Szkoły dostępnym na stronie: http://szkolaszczepanskiego.ustron.pl, na której znajduje się szczegółowy plan Szkoły.