VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Rodzina i szkoła w środowisku lokalnym

Zakład Pedagogiki Społecznej i Edukacji Międzykulturowej
Instytutu Nauk o Edukacji
Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Zespół Pedagogiki Społecznej przy KNP PAN
Zespół Pedagogiki Kultury i Edukacji Międzykulturowej przy KNP PAN
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta, Słowacja
Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Międzykulturowej
Polskie Towarzystwo Pedagogiczne Oddział Cieszyn

uprzejmie zapraszają
do udziału w
VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej
z cyklu
Aktywizacja jednostek, grup i zbiorowości w środowisku lokalnym
na temat:
RODZINA I SZKOŁA
W ŚRODOWISKU LOKALNYM