W CIESZYNIE MÓWIMY „MARHABA”*

[current-page:title] - obraz

Świetlica Krytyki Politycznej "Na Granicy" zaprasza na spotkanie z Agnieszką Szczepaniak, Olimpią Świst oraz Maciejem Mandeltem - przedstawicielami Stowarzyszenia NOMADA (wrocławskiej organizacji działającej na rzecz praw człowieka, ich popularyzacji i obrony, szczególnie wśród grup wykluczonych, imigrantów, obcokrajowców, mniejszości etnicznych czy religijnych).

15.12.2016 (czwartek), godz. 17.00
Świetlica Krytyki Politycznej "Na Granicy" (Al. J. Łyska 3, Cieszyn)

Spotkanie obejmuje:
- prezentację i omówienie Przewodnika do pracy z uchodźczyniami i uchodźcami oraz ze społecznością przyjmującą.
- przedstawienie platformy edukacyjnej "Ulica Antakia" (http://ulicaantakia.com/), powstałej przy współpracy Nomady i Cyber Kids on Real.
- zaprezentowanie siedmioletniej działalności NOMADY (ze szczególnym uwzględnieniem doświadczenia pracy asystenckiej z rodzinami romskich migrantów z Rumunii, poradnictwa dla cudzoziemców mieszkających w Polsce oraz przeciwdziałania przemocy motywowanej uprzedzeniami).

(Osoby zainteresowane uczestnictwem w spotkaniu prosimy o wysłanie zgłoszenia na adres e-mail: natalia.kaluza@krytykapolityczna.pl)

* pozdrowienie w języku arabskim (cześć)
-------------------------------------------------------------------
Spotkanie jest kontynuacją warsztatów z cyklu „Kultura sąsiedzka”, dofinansowanych ze środków Fundacji im. Róży Luksemburg.

Załączniki