W Trójkącie Trzech Cesarzy

[current-page:title] - obraz

Studenci Koła Naukowego Etnologów wraz z opiekunem dr Grzegorzem Błahutem odbyli w dniu 14 czerwca 2019 r. wycieczkę do Mysłowic. Celem tej wycieczki było poznanie dawnej świetności miasta, i jego największej historycznej ciekawostki - stykające się granice trzech państw zaborczych nazywane "Trójkątem Trzech Cesarzy". Niewielka grupa studentów miała aż dwóch przewodników. W Muzeum Miasta Mysłowice oprowadzał nas kustosz tego muzeum mgr Wojciech Kubowicz. W terenie opiekunem naszym był z kolei dr Grzegorz Odoj, który dwa dni wcześniej wygłosił w Cieszynie specjalny wykład wprowadzający w historię Mysłowic i Trójkąta Trzech Cesarzy.
 
Na uwagę zasługuje fakt, że studenci jak i wykładowcy poświęcili swój własny czas nie obciążając w żaden sposób zajęć dydaktycznych. Studenci poświęcili także swoje własne środki finansowe - Koło Naukowe Etnologów nie otrzymało na cel tego wyjazdu żadnego dofinansowania. Mimo tego,wycieczkę należy uznać za satysfakcjonującą, niezwykle udaną i pouczającą. Zgodni jesteśmy we wniosku, że dziedzictwo kulturowe Mysłowic i jego potencjał są ogromne ale niewykorzystane.
 
Jeszcze raz wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tej wycieczki i jej realizacji serdecznie dziękujemy.

Galeria

[current-page:title] - obraz[current-page:title] - obraz[current-page:title] - obraz[current-page:title] - obraz[current-page:title] - obraz[current-page:title] - obraz