WARSZTAT ŚWIADOMEGO I ODPOWIEDZIALNEGO PODRÓŻOWANIA

warsztat_plakat_jpg.png

20 -21 LISTOPADA 2017* | 15:00 – 19:00  - Uniwersytet Śląski WEiNoE | sala 09 | Cieszyn ul. Bielska 62
 
Podróżować odpowiedzialnie to mieć świadomość globalnych współzależności oraz przyczyn i konsekwencji turystycznych zachowań. Nie zawsze jednak pamiętamy o tym, że również w podróży podlegamy ideologicznym i komercyjnym procesom.
 
Celem warsztatu, który poprowadzą przedstawiciele inicjatywy post-turysta.pl jest poszerzenie świadomości polskich turystów i turystek o globalnych współzależnościach i mechanizmach, jakim podlega szeroko pojęte zjawisko turystyki oraz o przyczynach i konsekwencjach zachowań turystycznych.
Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do studentek i studentów, młodzieży licealnej, kadry akademickiej, nauczycieli i nauczycielek oraz osób związanych z organizacjami pozarządowymi.
 * Cały warsztat został podzielony na dwa spotkania, które odbędą się popołudniami 20 i 21 listopada. Zapis na warsztat jest jednoznaczny z deklaracją swojej obecności na zajęciach podczas obu dni.

PROGRAM WARSZTATU:

1) Część pierwsza – Przed podróżą
Podtemat: Kto jest narratorem turystycznej wyobraźni?

2) Część druga – W podróży
Podtemat: Spojrzenie przez obiektyw

3) Część trzecia – W podróży
Podtemat: Konsument na wakacjach vs. wakacje od konsumpcji. 
Czy istnieje neokolonializm turystyczny?

4) Część czwarta – Po podróży
Podtemat: Koniec turystyki, jaką znamy?

ZAPISY:
Sekretariat Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej |
WeiNoE Uniwersytetu Śląskiego| pokój 17
tel.: +48 33 854 61 50
e-mail: anna.drozdz@us.edu.pl
 
Organizatorzy:
post-turysta.pl
 
Współorganizatorzy:
Świetlica Krytyki Politycznej „Na Granicy” w Cieszynie
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UŚ

 
 Tegoroczna edycja warsztatów jest współfinansowana w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2017 roku.