Warsztaty teatralne z pedagogiki teatru

W  dniu 28 i 29.10  b.r. w ramach imprez  organizowanych przez  Studenckie Artystyczno-Naukowe  Koło Animatorów Kultury,  działające przy kierunku Animacja Społeczno-Kulturalna z Edukacją Kulturalną, odbyło się weekendowe spotkanie szkoleniowe połączone z warsztatami teatralnymi. Mimo trudnej pory (weekend przed świętem) w warsztatach wzięło udział 35 osób – studenci wszystkich roczników animacji, podyplomowych studiów z arteterapii oraz czynni zawodowo animatorzy i nauczyciele, z którymi koło współpracuje.

Warsztaty poprowadziły dwie panie: Joanna Krukowska (absolwentka cieszyńskiej Animacji Społeczno-Kulturalnej)  i Maria Babicka. Obie Panie są członkiniami Stowarzyszenia Pedagogów Teatru i pracują w  Dziale Pedagogiki Teatru w Instytucie Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie.  Instytut realizuje programy szkoleniowe finansowane ze środków Ministerstwa Kultury. Spotkanie składało się z dwóch części:

a.       prezentacji „Teatroteki Szkolnej” – portalu zachęcającego animatorów i nauczycieli do wykorzystywania metod pedagogiczno-teatralnych. Portal został opracowany przez Instytut Teatralny i zawiera materiały edukacyjne, przystosowane do pracy z różnymi grupami wiekowymi – konspekty zajęć, materiały audiowizualne oraz aktualności związane z pedagogiką teatru w Polsce.

b.      Warsztatów teatralnych - „Jak wykorzystać wybrane metody pedagogiczno-teatralne w praktyce?” . Tutaj prowadzące odkrywały przed uczestnikami swój warsztat zachęcając nie tylko do aktywnego uczestnictwa w proponowanych działaniach ale również do refleksji nad ich potencjałem pedagogicznym.

Dla studentów animacji społeczno-kulturalnej z Edukacją Kulturalną dodatkowym bonusem było spotkanie z  aktywną zawodowo w obszarze pedagogiki teatru absolwentką cieszyńskiej animacji społeczno-kulturalnej.

Wszyscy uczestnicy otrzymali materiały szkoleniowe przygotowane przez Instytut Teatralny oraz certyfikaty udziału w szkoleniu.

Jolanta Gisman-Stoch

Galeria

warsztaty teatralnewarsztaty teatralnewarsztaty teatralne