Warsztaty z zakresu prawa autorskiego dla pracowników naukowych

[current-page:title] - obraz

            JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach serdecznie zaprasza na „Warsztaty z zakresu prawa autorskiego dla pracowników naukowych uczelni wyższych (II edycja)”, organizowane bezpłatnie przez Stowarzyszenie Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL pod patronatem Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Pana Jarosława Gowina.

            W ramach warsztatów eksperci Stowarzyszenia KOPIPOL przedstawią między innymi zagadnienia związane z uprawnieniami twórcy pozostającego w stosunku pracy, do utworu stworzonego w ramach pełnienia obowiązków pracowniczych, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów prawno-autorskich wynikających z ustawy o szkolnictwie wyższym.            

            Dodatkowo w trakcie spotkania będzie można uzyskać informację o możliwości uzyskania ze środków jakimi dysponuje Stowarzyszenie KOPIPOL, w tym bezzwrotnych dofinansowań dla autorów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej/życiowej,  środków na wynagrodzenia autorskie za publikację utworów w czasopismach naukowych oraz wynagrodzeń z systemu repartycji indywidualnej.

 

            Warsztaty odbędą się w dniu 23 listopada 2018 roku (piątek) o godzinie 10:00 w Centrum Konferencyjnym Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie przy ul. Bielskiej 62 (czas trwania około 2 godzin).

 

Program warsztatów:

1.      Utwór, jako przejaw działalności twórczej pracownika naukowego – dr hab. Grzegorz Tylec, prof. KUL

2.      Uprawnienia autora dzieła naukowego do utworu, w tym do utworu pracowniczego, z uwzględnieniem aspektów prawno-autorskich wynikających z ustawy o szkolnictwie wyższym – dr hab. Grzegorz Tylec, prof. KUL

3.      Przejście autorskich praw majątkowych – mec. Maria Grzeszczyk

4.      Organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi – mec. Maria Grzeszczyk

5.      Opłaty reprograficzne, jako rekompensata za korzystanie z utworu naukowego przez osoby trzecie dla użytku osobistego – Jacek Kargul

6.      Odpowiedzi na pytania uczestników

 

Przydatne linki:

Strona główna Stowarzyszenia KOPIPOL - www.kopipol.pl

Strona główna warsztatów - www.warsztaty-kopipol.pl

Wyszukiwarka uprawnionych autorów – repartycja indywidualna - www.wyszukiwarka.kopipol.pl