Wizyta prof. dr hab. Joanny Madalińskiej-Michalak, Przewodniczącej Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego

[current-page:title] - obraz

W dniu 28 listopada 2016 roku w Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie zagościła przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego prof. dr hab. Joanna Madalińska-Michalak. Wizyta składała się z dwóch części. Pierwszą stanowił otwarty wykład dla pracowników i studentów w Centrum Konferencyjnym na temat:„Etyka badań naukowych - ocenianie projektów badawczych”,który zgromadził dużą liczbę słuchaczy.
Podczas drugiej części pani przewodnicząca spotkała się w Sali Senackiej z Zarządem i Członkami Oddziału z Cieszynie. Spotkanie rozpoczęło się prezentacją materiału filmowego ilustrującego działania Zarządu Głównego PTP oraz omówieniem przez panią prof. dr hab. Joannę Madalińską-Michalak najważniejszych zasad dotyczących funkcjonowania Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego. 
Podczas spotkania nastąpiła również uroczystość wręczenia przez Przewodniczącą PTP legitymacji nowym członkom Oddziału Cieszyn, których sylwetki zostały zaprezentowane przez panią sekretarz Oddziału Magdalenę Bełzę. Do grona oficjalnie zostały przyjęte: dr Jolanta Suchodolska, dr Ewelina Konieczna i dr Barbara Grzyb.
Ostatnim elementem było przedstawienie osobistego wkładu członków Oddziału Cieszyn w działania PTP (prezentacja inicjatyw autorskich). Prezentacji aktywności na rzecz Oddziału w Cieszynie dokonały: dr Ilona-Fajfer Kruczek, dr Sylwia Wrona, dr Magdalena Bełza-Gajdzica, dr Renata Raszka, dr hab. Beata Oelszlaeger-Kosturek.
 

Galeria

[current-page:title] - obraz[current-page:title] - obraz[current-page:title] - obraz