Wpis zaliczenia -praktyka muzealna 19 X

W celu uzyskania zaliczenia praktyki muzealnej (wpis do indeksu) należy zgłosić się w środę 19 X br., między godz. 12.00-13.00 do dr M. Szalbot z indeksem oraz zaopiniowanym i podpisanym przez opiekuna praktyki muzealnej RAPORTEM Z PRZEBIEGU PRAKTYKI.