Współpraca badawczo-dydaktyczna z ośrodkami akademickimi kurdyjskiego regionu autonomicznego w Iraku

Między 3 a 9 kwietnia oficjalną wizytę w Kurdystanie irackim złoży dr hab. Maciej Kurcz, dyrektor Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej w Cieszynie. Cieszyński ośrodek antropologiczny od lat zajmuje się problematyką kurdyjską i współpracuje z diasporą tej społeczności w Polsce. Na miejscu planowanych jest szereg spotkań z władzami lokalnych uniwersytetów (University of Duhok, Koya University, Charmo University, University of Raparin, University of Salahadin). Wizyta ta ma celu pogłębienie współpracy badawczo-dydaktycznej z ośrodkami akademickimi kurdyjskiego regionu autonomicznego w Iraku. Tematami rozmów będą: wymiana w ramach programu Erasmus+, granty badawcze, bilateralne umowy partnerskie. Wizyta ma także na celu zaprezentowanie, tak na szczeblu lokalnym, jak i rządowym, działalności Uniwersytetu Śląskiego – a Wydziału Etnologii i Nauko o Edukacji w szczególności. Wyjazd został przygotowany dzięki wsparciu Biura Pełnomocnika Rządu Regionalnego Kurdystanu w Polsce.
Kurdystan iracki to obecnie najstabilniejszy i najszybciej rozwijający się region państwa irackiego, gdzie Kurdowie – czwarty pod względem liczebności naród Bliskiego Wschodu – mają szansę budowania zalążków własnej państwowości.  Kurdystan iracki łączy z Polską sieć dynamicznie rozwijających się ekonomicznych i akademickich kontaktów  Szczególnym zainteresowaniem wśród Kurdów cieszą się polskie uczelnie. Ceni się ich rzetelność oraz panującą w nich przyjazną dla obcokrajowców atmosferę. Kurdyjscy absolwenci polskich uczelni w znakomitej większości wracają do swojej ojczyzny, gdzie mogą liczyć, ze względu na swoje wykształcenie, na najbardziej intratne stanowiska. Z tego zasadniczo Polska jest znana na tym obszarze Azji zachodniej.