Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie jest partnerem projektu akcent@net.

Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie jest partnerem projektu akcent@net.

 

Celem projektu jest tworzenie na całym pograniczu kooperacyjnej sieci nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Wytworzenie tej sieci jest efektem zakończonego sukcesem poprzedniego projektu akcent@com, w trakcie którego udało się rozbudzić zainteresowanie współpracą transgraniczną wśród nauczycieli. Cel zrealizowany zostanie poprzez organizację 12 spotkań nauczycieli z obu stron granicy (w każdym z 6 Euroregionów odbędą się 2 spotkania – po 1 na każdej ze stron). Kolejnym działaniem jest  organizacja staży jobhadowing nauczycieli po przeciwnej stronie granicy, stworzona zostanie także Nietradycyjna publikacja Mozaika Kultur.

 
PARTNERZY PROJEKTU

Institut EuroSchola (Partner Wiodący)

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej NOVUM z o. o.

Centrum Pedagogiczne dla Polskiego Szkolnictwa Narodowościowego w Czeskim Cieszynie

Uniwersytet Śląski w Katowicach

[current-page:title] - obraz