Wydziałowe seminarium naukowe 30 XI 2016 r.

[current-page:title] - obraz

serdecznie zapraszamy i przypominamy jednocześnie, ze podczas najblizszego spotkania w ramach wydziałowych seminariów naukowych wystąpi
dr Grzegorz Studnicki
i przedstawi temat:
"Techniki badawcze i perspektywa etnologiczna w kontekście publikacji Śląsk Cieszyński: obrazy a tożsamość miejsc i ludzi",
za którym kryje się charakterystyka technik badawczych towarzyszących przygotowaniu autorskiej publikacji pt. Śląsk Cieszyński: obrazy a tożsamość miejsc i ludzi. Będzie to okazja do podyskutowania o roli badań jakościowych, charakterystyce wykorzystanych źródeł, ich interpretacji z uwzględnieniem perspektywy etnologicznej w kontekście badań nad pamięcią kulturową i tożsamością regionalną społeczności pogranicza na przykładzie Śląska Cieszyńskiego.
Dr Gtrzegorz Studnicki - wieloletni pracownik Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej, Zakładu Antropologii Pogranicza i Społeczności Lokalnych oraz działacz na rzecz kultury regionalnej jako pracownik w Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie.