Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia

Wydziałowy  Zespół ds. Jakości  Kształcenia zaprasza na otwarte zebranie 6 czerwca o godzinie 14.00 w sali Senackiej
dr Aniela Różańska - przewodnicząca