Wyjazd dydaktyczny do Trójwsi Beskidzkiej – Koniaków, Jaworzynka

W dniu 1 czerwca br. studenci pierwszego roku kierunku etnologia i antropologia kulturowa wzięli udział w wyjeździe dydaktycznym do Trójwsi Beskidzkiej. Podczas pobytu w terenie studenci mogli zapoznać się nie tylko z lokalną tradycją, ale również poznać niektóre z wyzwań, jakie stoją przed pracownikami muzeum.
Wyjazd rozpoczął się od zwiedzania chaty Kawuloka, w której można było usłyszeć wiele interesujących wiadomości na temat tradycji kulturowych i życia codziennego Górali Śląskich. Jan Macoszek  - opiekun muzeum i przewodnik nie tylko opowiadał o kulturze tego regionu, ale również przybliżył jeden z jej aspektów – podstawowe instrumenty muzyczne wykorzystywane przez miejscową ludność. Studenci dowiedzieli się, jak i z czego były one wykonane, do jakich celów wykorzystywane, mieli także możliwość usłyszeć ich brzmienie.
Niewątpliwie dużym doświadczeniem była obserwacja lekcji muzealnej, jaka miała miejsce w chacie Kawuloka. Studenci mogli zobaczyć, w jaki sposób prowadzone są zajęcia z młodzieżą gimnazjalną, dzięki czemu zyskali bardzo cenną wiedzę praktyczną.
Kolejnym punktem wyjazdu była wizyta w Muzeum Regionalnym „Na Grapie” w Jaworzynce. Tu również studenci dowiedzieli się wiele o obowiązkach i pasjach pracownika muzeum. Cennym źródłem informacji była Paulina Mokwa, które serdecznie przyjęła gości i opowiedziała o codziennych wyzwaniach etnologa pracującego w muzeum. „Na Grapie” studenci otrzymali sporą dawkę wiedzy na temat życia Górali Śląskich, zapoznali się z typowym strojem tradycyjnym tego regionu. Paulina przybliżyła słuchaczom szczegóły związane z haftem krzyżykowym – typowym dla Beskidu Śląskiego.
Pobyt w Trójwsi Beskidzkiej, mimo iż krótki, można uznać za intensywny i wzbogacający. Studenci mieli możliwość nie tylko zdobyć wiedzę na temat lokalnej kultury, ale również zaobserwować, z jakimi wyzwaniami mierzą się na co dzień osoby, które tradycję i dziedzictwo kulturowe propagują. 
 
 

Galeria

Wyjazd dydaktyczny TrójwieśWyjazd dydaktyczny TrójwieśWyjazd dydaktyczny TrójwieśWyjazd dydaktyczny Trójwieś