Wykład Marka Rembierza

[current-page:title] - obraz

W spotkaniu wzięło udział 15 członków społeczności akademickiej. Dr hab. Marek Rembierz przedstawił ciekawy wykład na temat: Wychowanie, oświata powszechna i kształcenie uniwersyteckie jako źródła polskiej niepodległości. Pedagogiczno-patriotyczne idee i działania Kazimierza Twardowskiego, podczas którego zapoznał słuchaczy z działalnością pedagogiczną Kazimierza Twardowskiego uważanego za twórcę filozoficzno-logicznej Szkoły Lwowsko-Warszawskiej. Przedstawił to, w jaki sposób rozumiał on wychowanie, oświatę powszechną i kształcenie uniwersyteckie, jako źródła polskiej niepodległości, jakie były jego idee i działania mające charakter pedagogiczny i zarazem patriotyczny. Niezwykle cennym i ciekawym poparciem jego działalności było zaprezentowanie skanów dokumentów źródłowych dokumentujących prezentowaną działalność.

Załączniki