Wykład prof. G. Kubicy, który odbędzie się 12.03.2019.

[current-page:title] - obraz

Moje wystąpienie będzie opisywać i analizować projekt autoetnograficzny towarzyszący projektowaniu i szyciu cieszyńskiego stroju. Przedsięwzięcie to zostało podjęte z powodów tożsamościowych i stanowi projekt zmodernizowania śląskiej sukni i dostosowania jej do współczesnej estetyki nie rezygnując z filozofii tego stroju. Autoetnografię rozumiem za Carolyn Ellis jako praktykę badawczą i pisarską „łączącą to, co autobiograficzne i osobiste, z tym, co kulturowe i społeczne“, opierającą się na emocjach, introspekcji, ucieleśnieniu i wyrażającą się w różnych konwencjach literackich. Ten mój osobisty tekst traktuję jako „krytyczną interwencję w życie społeczne, polityczne i kulturowe“.

Grażyna Kubica