wykład profesora wizytującego - Petro Saukha

wykład profesora wizytującego - Petro Saukha
Zaproszenie
Zakład Pedagogiki Ogólnej i Metodologii Badań uprzejmie zaprasza pracowników i studentów naszego Wydziału na wykład profesora wizytującego - Petro Saukha  - który odbędzie się 29 maja o godz. 11.30 w Sali Senackiej.