Wykłady dr hab. Waldemara Kuligowskiego

[current-page:title] - obraz

24 kwietnia br. w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej możliwe było wysłuchanie dwóch wykładów dr hab. Waldemara Kuligowskiego (IEiAK Uniwersytet im. Adama Mickiewicza):
Bałkany w zwierciadle sztuki współczesnej
Wykład jest próbą odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób refleksja antropologiczna może korzystać i inspirować się pracami współczesnych artystów bałkańskich. Traktując sztukę jako specyficzny typ relacji społecznych, autor podda analizie prace m.in. Sanji Iveković, Damira Niksica, Śelji Kamerić i Mariny Abramović.
Festiwale i festiwalizacja z perspektywy antropologicznej
Festiwale stały się obecnie dominującym przejawem polityki kulturalnej na poziomie lokalnym i krajowym, a także masową formą uczestnictwa w kulturze. Ich liczba i różnorodność doprowadziły do powstania zjawiska festiwalizacji, kolonizującego kolejne wymiary życia społecznego. Celem wykładu jest analiza tych procesów, oparta na badaniach autora, prowadzonych w kilku krajach europejskich. 
Osoby, które nie miały możliwości wzięcia udziału w wydarzeniu, mogą obejrzeć i wysłuchać oba wykłady na instytutowym kanale youtube pod adresami:
https://www.youtube.com/watch?v=PUx0TDW4h7k
https://www.youtube.com/watch?v=tITiTvw-5j4