Wykłady gościnne - dr hab. Waldemar Kuligowski

Wykłady gościnne

W dniach 21-24 kwietnia br. w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej będziemy gościć dr hab. Waldemara Kuligowskiego (IEiAK Uniwersytet im. Adama Mickiewicza). W trakcie wizyty wygłosi wykłady, weźmie udział w panelu dyskusyjnym w ramach Międzynarodowego Festiwalu Filmowego WATCH DOCS. Prawa Człowieka w Filmie i poprowadzi studencką sesję naukową. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.
Plan wizyty:
21. kwietnia br.
16.00 – 18.00 Świetlica Krytyki Politycznej (ul. Przykopa 20, 43-400 Cieszyn)
Prezentacja filmów: Ruchomy cel, Bez cenzury oraz wykład nt. Antropologia jako ruch oporu. Dyskusja
Autor proponuje spojrzenie na akademicką antropologię jako dyscyplinę od samego początku kontrkulturową i krytyczną wobec własnego społeczeństwa. Punktami zwrotnymi w tak rozumianych dziejach antropologii są jej XIX-wieczne początki, międzywojenna współpraca z surrealistami oraz współczesne przykłady publicznego zaangażowania antropologów i antropolożek na rzecz różnorodności kulturowej i praw człowieka.    
22 kwietnia br.
10.00 – 15.00 sala 02 budynek główny WEiNoE (ul. Bielska 62, 43-400 Cieszyn)
Sesja studencka: Juwenilia etnologiczne: Poznań-Cieszyn
Konferencja studentów etnologii i antropologii kulturowej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie jest pomyślana jako miejsce wymiany idei i doświadczeń. Wspólna dyskusja nad prowadzonymi przez studentów badaniami zostanie potraktowana jako punkt wyjścia do zmierzenia się z pytaniami o charakterze kluczowym: jak badać, co badać, a wreszcie w jakim celu to robić? Celem konferencji jest nie tylko refleksja teoretyczna i metodologiczna, ale także dotycząca miejsca antropologii i jej przedstawicieli w dyskursie publicznym.    
24 kwietnia br.
02 budynek główny WEiNoE (ul. Bielska 62, 43-400 Cieszyn)
10.00-11.30
Wykład: Bałkany w zwierciadle sztuki współczesnej
Wykład jest próbą odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób refleksja antropologiczna może korzystać i inspirować się pracami współczesnych artystów bałkańskich. Traktując sztukę jako specyficzny typ relacji społecznych, autor podda analizie prace m.in. Sanji Iveković, Damira Niksica, Śelji Kamerić i Mariny Abramović. 
12.00-13.30
Wykład: Festiwale i festiwalizacja z perspektywy antropologicznej
Festiwale stały się obecnie dominującym przejawem polityki kulturalnej na poziomie lokalnym i krajowym, a także masową formą uczestnictwa w kulturze. Ich liczba i różnorodność doprowadziły do powstania zjawiska festiwalizacji, kolonizującego kolejne wymiary życia społecznego. Celem wykładu jest analiza tych procesów, oparta na badaniach autora, prowadzonych w kilku krajach europejskich.