WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA USŁUGI EDUKACYJNE W ROKU AKAD. 2017/2018

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA USŁUGI EDUKACYJNE W ROKU AKAD. 2017/2018
 
Studia niestacjonarne I stopnia:
 
- opłata wnoszona w całości
do dnia 5 października 2017r. - 1990zł
 
-opłata wnoszona w częściach- 2140zł
I część- 706,20 płatna do 15.10.17r.
II część- 706,20 płatna do 15.11.17r.
III część- 727,60 płatna do 15.12.17r.
 
 
 
 
Studia niestacjonarne II stopnia:
 
- opłata wnoszona w całości
do dnia 5 października 2017r. - 2050zł
 
-opłata wnoszona w częściach- 2200zł
I część- 726,00 płatna do 15.010.17r.
II część- 726,00 płatna do 15.11.17r.
III część- 748,00 płatna do 15.12.17r.
 
 
POWTARZANIE PRZEDMIOTU/MODUŁU – 350 zł
RÓŻNICE PROGRAMOWE (PRZEDMIOT/MODUŁ)- 70 zł
 
 
 
 
 
 
 
Studentów pierwszego roku
zapraszamy na spotkanie organizacyjne w dniu
2 października 2017r.
o godz. 9.00 w auli
-------------------------------
Uroczysta inauguracja roku akademickiego odbędzie się
4 października 2017r.
o godz. 11.00 w auli
------------------------------
Zapraszamy również na
Dzień Adaptacyjny dla studentów pierwszego roku w dniu
12 października 2017r.
w godz. 10.00-12.30 w auli