Zagospodarowanie terenów i obiektów poprzemysłowych

[current-page:title] - obraz

Zapraszamy na wykład ekspercki "Paradygmat zrównoważonego gospodarowania środowiskiem w zagospodarowaniu obiektów i terenów poprzemysłowych", który wygłosi prof. dr hab. inż. arch. Krzysztof Gasidło
22 marca 2016 roku (wtorek), godz. 10.00 - 14.00 Centrum Konferencyjne WEiNoE, ul. Bielska 62
W ramach Projektu „Ekologia kulturowa - specjalność na kierunku etnologia, studia II stopnia” zostanie wygłoszony wykład ekspercki poświęcony celom, uwarunkowaniom, metodom, oraz efektom działań dla zagospodarowania terenów i obiektów poprzemysłowych w zgodzie z paradygmatem zrównoważonego rozwoju.
Treść wykładu będzie obejmowała następujące zagadnienia:
1. Przyczyny powstawania terenów poprzemysłowych.
2. Ilość i rozmieszczenie terenów poprzemysłowych w Polsce.
3. Proces przekształcania terenów poprzemysłowych.
4. Uwarunkowania planowego zagospodarowania terenów i obiektów
poprzemysłowych.
5. Studia przypadków (prezentacja realizacji polskich i
zagranicznych).
Ekspertem będzie Prof. dr hab. inż. arch. Krzysztof GASIDŁO –
profesor zwyczajny Politechniki Śląskiej w Gliwicach, kierownik
Katedry Urbanistyki i Planowania Przestrzennego, dziekan Wydziału
Architektury (2005-2012). Zaproszony wykładowca jest architektem i
urbanistą, autorem wielu publikacji i opracowań dotyczących zagadnień
rewitalizacji urbanistycznej, współautorem programów rewitalizacji
dla kilku miast oraz przekształceń obiektów i terenów przemysłowych.
Opracował liczne ekspertyzy, w tym dla Ministerstwa Rozwoju
Regionalnego i Urzędu Marszałkowskiego województwa śląskiego. Jest
Członkiem Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej,
przewodniczącym Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w
Lublińcu oraz Członkiem władz Towarzystwa Urbanistów Polskich i Izby Architektów Rzeczpospolitej Polskiej.
ZAPRASZAMY