Zajęcia terenowe studentów etnologii -grupa druga -Bojków (Schönwald)

[current-page:title] - obraz

W dniu 30 czerwca rozpoczęły się badania terenowe dla studentów I i II roku etnologii. Tym razem zawitaliśmy do Gliwic, a dokładniej gliwickiej dzielnicy – Bojkowa (dawny Schönwald), który niegdyś stanowił odrębną wieś. Skomplikowana historia wsi zasiedlonej już w XIII wieku przez osadników frankońskich skłoniła nas do poszukiwań badawczych skupiających się na tematyce pamięci. Przełomowy rok 1945 spowodował całkowitą wymianę ludności zamieszkujących Bojków. Badania zakładają porównanie historii z pamięcią oraz będą stanowiły próbę odpowiedzi na pytanie jakie znaczenie ma pamięć w procesie kreowania tożsamości kulturowej dzisiejszych mieszkańców Bojkowa.