Zaproszenie III Tyflokonferencja

[current-page:title] - obraz

Z przyjemnością zapraszamy do udziału w III  Tyflokonferencji „Zobaczyć Niewidzialne”, która odbędzie się 13 Listopada 2018. w Centrum Konferencyjnym Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie (ul. Bielska 62). Jak co roku tematyka konferencji dotyczyć będzie  dysfunkcji wzroku,  jej aspektów medycznych, rehabilitacyjnych, społecznych,  edukacyjnych i  psychologicznych. Celem konferencji jest interdyscyplinarne spojrzenie na tematykę wsparcia osób z dysfunkcją wzroku. Proponujemy  zgłaszanie tematów w następujących obszarach, które przy odpowiedniej liczbie zgłoszeń będą stanowiły podział na sekcje:

  1. Wsparcie dziecka słabowidzącego
  2. Wsparcie dziecka niewidomego i ociemniałego
  3. Wsparcie dorosłych osób słabowidzących
  4. Wsparcie dorosłych osób niewidomych i słabowidzących

Koszt udziału czynnego wynosi 85 zł natomiast przy uczestnictwie biernym 40 zł. (Dla studentów i osób z niepełnosprawnością  czynny 70, bierny 30).
Zgłoszenia (wzory w załącznikach) należy przesyłać do 15 października 2018r. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać kontaktując się mailowo (joanna.kapias@onet.pl) lub telefonicznie (510-691-391).
W ramach konferencji 12.11.2018 odbędą się również warsztaty dla uczniów. Oferta dla szkół w załączniku.
Organizatorami wydarzenia są Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego „Feniks” oraz Zakład Pedagogiki Specjalnej Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji  w Cieszynie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Współorganizatorzy i partnerzy:
Koło Naukowe Pedagogów
Polski Związek Niewidomych koło w Cieszynie
Patron Medialny portal ox.pl