Zaproszenie na konferencję naukową (Post)Dziedzictwo kulturowe Europy Środkowej. „Polski Atlas Etnograficzny – opracowanie naukowe, elektroniczny katalog danych, publikacja zasobów w sieci Internet, etap I” (podsumowanie projektu)

[current-page:title] - obraz

Pragniemy zaprosić Państwa na  konferencję naukową (Post)Dziedzictwo kulturowe Europy środkowej. „Polski Atlas Etnograficzny - opracowanie naukowe, elektroniczny katalog danych, publikacja zasobów w sieci Internet, etap I„(podsumowanie projektu), która odbędzie się w Cieszynie w WydzialeEtnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego (22 listopada 2017 r.). Pomysł zorganizowania konferencji wiąże się z funkcjonowaniem w cieszyńskich strukturach uniwersyteckich jedynego w Polsce ośrodka badań atlasowych - Pracowni Polskiego Atlasu Etnograficznego i realizowanego w jej ramach projektu badawczego, dotyczącego opracowania spójnej, syntetycznej, cyfrowej kilkunastotysięcznej kolekcji atlasowej, obejmującej mapy, dokumentację fotograficzną oraz unikatowe ankiety z zielnikami.
 
Organizatorzy konferencji (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, cieszyński oddział Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego oraz Polski Instytut Antropologii) zapraszają badaczy zainteresowanych szeroko rozumianą tematyką dziedzictwa kulturowego środkowej Europy. Na różnych płaszczyznach obserwuje się bowiem szczególne zainteresowanie dokumentowaniem i zachowaniem dziedzictwa kulturowego (w tym niematerialnego). Tematyka konferencji oscylować będzie zatem wokół przykładowych tematów węzłowych:

  • Działalność organizacji zajmujących się dziedzictwem kulturowym.
  • Ochrona i popularyzacja dziedzictwa materialnego oraz niematerialnego.
  • Ochrona dziedzictwa kulturowego na pograniczu.
  • Dziedzictwo utracone.
  • Krajobraz kulturowy.
  • Atlasy etnograficzne – założenia, metody pracy, perspektywy badawcze.

 
Planowana konferencja dotyczyć będzie zatem dwóch zasadniczych zagadnień: zwrócenie uwagi na różnorodność w podejściach badawczych do zachowania i upowszechniania dziedzictwa kulturowego w Środkowej Europie oraz podsumowanie projektu Polski Atlas Etnograficzny - opracowanie naukowe, elektroniczny katalog danych, publikacja zasobów w sieci Internet, etap I. Podczas pierwszej części spotkania zostanie omówiony cieszyński projekt dotyczący opracowania naukowego, digitalizacji i popularyzacji wybranych zasobów źródłowych Polskiego Atlasu Etnograficznego (w tym platforma cyfrowa oraz publikacja naukowa), którego celem jest wzbogacanie polskiego dziedzictwa narodowego o unikatową dokumentację etnograficzną oraz popularyzacja Atlasu w środowisku naukowym i pozanaukowym. W drugiej części konferencji pojawią się referaty i dyskusje dotyczące: a) różnych form zachowania i upowszechniania dziedzictwa kulturowego, oraz b) stanu prac atlasowych w poszczególnych krajach Europy (przybliżenie metod pracy oraz współczesnych tendencji w stosowaniu i wykorzystaniu kartografii etnograficznej, np.  Polski atlas etnograficzny, Etnograficky atlas Slovenska itd.).
 
Do udziału w konferencji zapraszamy nie tylko etnologów i antropologów kultury, ale także socjologów, kulturoznawców, geografów, działaczy lokalnych, przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych, którym tematyka dziedzictwa kulturowego jest szczególnie bliska. Artykuły, które uzyskają pozytywne recenzje, zostaną opublikowane w punktowanym roczniku naukowym „Studia Etnologiczne i Antropologiczne” (8 pkt., lista ministerialna B, www.seia.us.edu.pl.).
 
Informacje organizacyjne:
 
Opłata konferencyjna wynosi 250 zł, dla doktorantów i osób emerytowanych: 150 zł.
 
Numer konta do wpłat:
 
74 1050 1214 1000 0007 0000 7909   
Uniwersytet Śląski
ul. Bankowa 12
40-007 Katowice , z dopiskiem w tytule przelewu: "PostDZIEDZICTWO WEiNoE"
 
Prosimy o wniesienie opłaty najpóźniej do 31 października 2017 roku.
Organizatorzy zapewniają uczestnikom konferencji przerwy kawowe, materiały konferencyjne oraz publikację pozytywnie zrecenzowanych artykułów w odrębnym wydawnictwie punktowanym (8 pkt.) - roczniku naukowym „Studia Etnologiczne i Antropologiczne” (tom 19/2019) www.seia.us.edu.pl.  Z uwagi na charakter czasopisma uprzejmie prosimy o przesyłanie do druku artykułów przetłumaczonych na język angielski lub niemiecki.
 
W przypadku dużej liczby zgłoszeń, organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonania wyboru spośród nadesłanych propozycji referatów. 
Harmonogram zgłaszania tematów wystąpień:

  •   do 25 września 2017  r.  - przesłanie zgłoszenia na adres e-mailowy: agnieszka.pienczak@us.edu.pl ; magdalena.szalbot@us.edu.pl
  •   do 30 września 2017   r.  - informacje o zakwalifikowaniu wystąpienia
  •   do 31 grudnia 2017 r. - przesłanie przez Autorów gotowych do publikacji tekstów wystąpień ( w języku angielskim lub niemieckim).

 
Bieżące informacje o konferencji będą zamieszczane na stronie: http://ieiak.us.edu.pl .
 
Uprzejmie zapraszamy do udziału w konferencji.