Zaproszenie na konferencję naukową (Post)Dziedzictwo kulturowe Europy środkowej. „Polski Atlas Etnograficzny - opracowanie naukowe, elektroniczny katalog danych, publikacja zasobów w sieci Internet, etap I„(podsumowanie projektu),

Jeden z zielników PAE

Pragniemy zaprosić Państwa na  konferencję naukową (Post)Dziedzictwo kulturowe Europy środkowej. „Polski Atlas Etnograficzny - opracowanie naukowe, elektroniczny katalog danych, publikacja zasobów w sieci Internet, etap I„(podsumowanie projektu), która odbędzie się w Cieszynie w WydzialeEtnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego (22 listopada 2017 r.). Pomysł zorganizowania konferencji wiąże się z funkcjonowaniem w cieszyńskich strukturach uniwersyteckich jedynego w Polsce ośrodka badań atlasowych - Pracowni Polskiego Atlasu Etnograficznego i realizowanego w jej ramach projektu badawczego, dotyczącego opracowania spójnej, syntetycznej, cyfrowej kilkunastotysięcznej kolekcji atlasowej, obejmującej mapy, dokumentację fotograficzną oraz unikatowe ankiety z zielnikami.
 
Organizatorzy konferencji (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, cieszyński oddział Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego oraz Polski Instytut Antropologii) zaprosili do obrad badaczy zainteresowanych szeroko rozumianą tematyką dziedzictwa kulturowego środkowej Europy. Na różnych płaszczyznach obserwuje się bowiem szczególne zainteresowanie dokumentowaniem i zachowaniem dziedzictwa kulturowego (w tym niematerialnego).
 
Planowana konferencja dotyczyć będzie zatem dwóch zasadniczych zagadnień: zwrócenie uwagi na różnorodność w podejściach badawczych do zachowania i upowszechniania dziedzictwa kulturowego w Środkowej Europie oraz podsumowanie projektu Polski Atlas Etnograficzny - opracowanie naukowe, elektroniczny katalog danych, publikacja zasobów w sieci Internet, etap I. 
 
Podczas pierwszej części spotkania w sesji plenarnej pt. Mapowanie zjawisk kultury - interpretacje i perspektywy badawcze zostanie omówiony cieszyński projekt dotyczący opracowania naukowego, digitalizacji i popularyzacji wybranych zasobów źródłowych Polskiego Atlasu Etnograficznego (w tym platforma cyfrowa oraz publikacja naukowa), którego celem jest wzbogacanie polskiego dziedzictwa narodowego o unikatową dokumentację etnograficzną oraz popularyzacja Atlasu w środowisku naukowym i pozanaukowym.  W tej części konferencji pojawią się również referaty i dyskusje dotyczące stanu prac atlasowych w Polsce i na Słowacji oraz znaczenia mapowania poznawczego w poznawaniu krajobrazu kulturowego.
W dalszych częściach konferencji pojawią się referaty poświęcone ochronie, rewitalizacji i popularyzacji  dziedzictwa kulturowego (sesja plenarna), a także kondycji dziedzictwa kulturowego pogranicza oraz strategii i działań instytucji promujących dziedzictwo kulturowe (sekcje tematyczne).
 
Konferencja stanie się również doskonałą okazją do zaprezentowania zmodernizowanej Pracowni Polskiego Atlasu Etnograficznego oraz wybranych fotografii stanowiących pokłosie wieloletnich badań PAE.
 
Program konfernecji znajdą Państwo w załączniku.
 
 
Serdecznie zapraszamy pracowników Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji oraz  studentów do wysłuchania zaproszonych referentów.